آموزش ریاضی نوین = new mathedu

تابع عشق تو را دامنه‌اش پیدا نیست
یک‌به‌یک هست ولی بهر دلم پوشا نیست
می‌هراسم که چو معکوس نمایم آنرا
آشکارا شود آن رابطه که پیدا نیست
راستی گر به تو بسیار شوم من نزدیک
عشق پاکت به کجا میل نماید جا نیست
گر تو خواهی که در آغوش تو من جا گیرم
تابع فرد خودت زوج نما ، پروا نیست
منحنی دلت از رأس شکسته است چه باک
که مماس دل من هست ولی آنجا نیست
رفع ابهام نمودم ز خم لبهایت
پس سخن ساده بگو وقت غم و حاشا نیست
هر چه من روی نمودار رخت گردیدم
باز یک نقطه‌ی بحرانی آن پیدا نیست
من بیچاره اسیر خم گیسوی توام
این چنین تابع بی چون و چرا هر جا نیست
چون سعادت سر و کارش به توابع افتاد
بیکران تر ز نگاهش به همه دنیا نیست


برچسب‌ها: <-TagName->
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 15 فروردين 1391برچسب:, توسط امیر

رياضي درس خشک و درس سردي است
رياضي بهر ما همچون نبردي است

نبردي کاندر آن تيغت مداد است
حريف و دشمنت مشق زياد است

نبردي کاندر آن خونت نريزند
ولي صفرت به رنگ خون نويسند

به ميدان نبردش چون نهي پا
نگاهت را بگرداني به هرجا

به هر سو بهر قتلت ايستاده
چهل فرمول تابع هاي ساده

به مشرق خيل خطهاي عمودي
به مغرب شصت و دو سور وجودي

براکت اين طرف با قدر مطلق
در آن سو حد و انتگرال و مشتق

دو صد لعنت بر ا ين اقوام سينوس
به تانژانت و کتانژانت و کسينوس

که فرمولهاي آن بي حد و بي حصر
بود در صورت و در مخرج کسر

خلاصه مي کنکم ديگر کلامم
قبولش مي کني يا نه ندانم

به ميدان پا منه کارت خراب است
دراينجا نمره بيست چون سراب است


برچسب‌ها: <-TagName->
نوشته شده در تاريخ پنج شنبه 14 بهمن 1389برچسب:, توسط امیر
صفحه قبل 1 صفحه بعد
قالب وبلاگ